Je bent hier: Home

Agtersloot hydraulisch advies

In augustus 2006 is Agtersloot Hydraulisch Advies, het adviesbureau van Ron Agtersloot van start gegaan. Agtersloot Hydraulisch Advies biedt verschillende diensten op het gebied van riviermodellering.

Het betreft hier ondermeer:

  • Uitvoering van hydraulische studies voor aanvragen met betrekking tot de Waterwet (Wtw);
  • De bouw van verschillende typen riviermodellen (WAQUA, Delft3D of MapTable);
  • Beoordeling van rivierkundige ingrepen uit bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier;
  • Advisering bij rivierkundige projecten.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn ondermeer Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars en ingenieursbureau's.

Werkwijze

Als eenpersoons adviesbureau kan Agtersloot Hydraulisch Advies geen volledig dienstenpakket aanbieden. Daarom wordt, wanneer voor een project aanvullende expertise of capaciteit noodzakelijk is, samenwerking gezocht met andere partijen. Dit kunnen andere kleine adviesbureau's zijn (Duurzame Rivierkunde, Daphnia Ecologisch Advies, Arcadis/Meander) maar ook grotere adviesbureau's (HKV Lijn in Water) of ingenieurbureau's (Witteveen+Bos). De onafhankelijke positie van Agtersloot Hydraulisch Advies en het beschikbare netwerk maakt dat het altijd mogelijk is om de beste expertise voor een specifiek project in te zetten.